1. Адміністратор здійснюс збір та обробку персональних даних Клієнга виключно з метою інформування Клієнта про зміну в розклаку занять або проведенні різних акцій / заходив.
 2. Перелік персональних даних, що передаються Адміністратору на обробку:
 • прізвище імʼя по батькові;
 • дата народження;
 • паспортні данні;
 • контактний телефон (домашній, мобільний);
 • фактична адреса проживання;
 1. Клієнт дає згоду на обробку Адміністратором своїх персональних даних, тобто на вчинення наступних дій: обробку (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, знищення персональних даних), при цьому загальний опис вищевказаних способів обробки даних наведено в Законі України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р. No2297-VI, а також на передачу такої інформації третім особам, у випадках, встановлених нормативними документами органів управління освітою та законодавством.
 2. Ця згода діє безстроково.
 3. Ця згода може бути відкликана Клієнтом в будь-який момент за згодою сторін. У разі неправомірного використання наданих даних угода відгукується письмовою заявою Клієнта.
 4. Клієнт за письмовим запитом має право на отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних.
 5. Підтверджую, що ознайомлений (а) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 р N02297-VI, права і обовʼязки у сфері захисту персональних даних мені розʼяснені.