Договір про надання послуг

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобовʼязується надати послуги з навчання Замовника, в обсязі і на умовах, встановлених цим Договором. Замовник зобовʼязується повністю і в строк оплачувати послуги Виконавця.

2. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ СТОРІН

2.1. На виконання цього договору Виконавець зобовʼязується:
2.1.1. Організувати курс навчання танцям та іншими заняттями згідно з розкладом, в групі
2.1.2 Курс навчання в групі включає в 1 місяць: 8, або 12 занять; 3 місяці: 24, або 36 занять; б місяців: 72 заняття; 1 рік: 120 занять.
2.1.3. Тривалість групового заняття 45 хвилин, або 1 година
2.1.4. Організувати заняття за адресою: 04205, м. Київ, Оболонський проспект, 21-Б, в дні і час відповідно до розкладу.
2.1.5. У разі зміни місця і часу проведення занять Виконавець повідомляє Замовника не менше ніж за 1 день до початку занять. У разі незгоди Замовника зі зміною розкладу занять,
Замовник має право вибрати іншу вільну групу відповідного рівня.

2.2. Права Виконавия:
2.2.1. Вимагати медичну довідку про стан здоровʼя Замовника, на підставі якої приймається рішення про можливість (неможливість) виконання цього Договору Виконавцем. Замовник також підтверджує, що він не страждає хронічними серцево-судинними, нервовими, психічними захворюваннями, захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, що можуть в значній мірі вплинути на стан його здоровʼя у звʼязку з підвищеними фізичними навантаженнями під час занять. Замовник підтверджує, що він не страждає захворюваннями шкіри, дихання, імунної системи, інфекційними захворюваннями, іншими захворюваннями, що можуть вплинути на здоровʼя інших, що займаються з ним в одному приміщенні
2.2.2. Не допускати Замовника на заняття, якщо він запізнився більш ніж на 10 хвилин з моменту початку заняття. При цьому вартість пропущеного заняття; не повертається.
2.3 На виконання цього договору Замовник зобов ‘язусться:
2.3.1 Оплачувати послуги Виконавця згідно Прейскуранту, затвердженим Виконавцем.
2.3.2 Забезпечити відвідання занять, в дні, час та за адресою строго відповідно до розкладу.
2.3.3 Дотримуватися Правил школи згідно п.7, щодо Договору, в якому проводяться поточні заняття
2.3.4 Замовник має право змінити групу за погоджениям з Адміністрацією.
2.3.5 Будь-які травми і захворювання, отримані замовником під час занять з власної вини, в силу недотримання правил поведінки, в приміщеннях школи або недбалості, а також їх наслідки, не є предметом відповідальності Виконавця

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Замовник несе матеріальну відповідальність перед Виконавцем за навмисне ци ненавмисне заподіяння  шкоди обладнанню, предметів інтерʼєру і обстановці залу, в якому проводяться заняття. Виконавець має право стягнути суму компенсації збитку з Замовника в повному обсязі.
3.2. Грошова сума за частково або повісто невикористані Замовником послуги, не повертаються, в тому числі при достроковому розірванні договору з ініціативи Замовника.
3.3. У разі хвороби Замовника, або пропуску занять з інших причин, заняття не переносяться на нову дату.
3.4. Абонемент може бути «заморожений», відповідно до умов використання виду Абонементу, або використавши послугу «Заморозка» за кошти відповідно до встановленого Прейскуранту.
3.5. У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця, грошова сума за цим договором повертається Замовнику. При цьому оплаті підлягають фактично надані Виконавцем послуги.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір діє з моменту укладення на строк 1 рік з дати підписання.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Всі зміни і доповнення оформляються тільки в письмовому вигляді окремими Додатками до Договору та є його невідʼємними частинами.
6.2. Цей Договір не є публічним.
6.3. Виконавець має право на фото- і відеозйомку Замовника, а також розміщення і публікацію фото та відеоматеріалів, в тому числі в публічних місцях і джерелах інформації.
6.4. Замовник згоден отримувати SMS-повідомлення про заходи та акції Виконавця
6.5. Замовник дає згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року No 2297-VI.
6.6. Замовник ознайомлений та погоджується з Правилами школи танцю.

7. ПРАВИЛА ПОВЕДИКИ У ЗАЛІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТЬ

7.1.Ввічливість, участь і спортивна етика повинні бути загальною нормою поведінки в школі танцю.
7.2. Забороняється голосно розмовляти  або виковистовувати ненормативну лексику, а також Здійснювати інші негідні вчинки, що заважають проведенню дозвілля та занять учнів та відвідувачів
7.3. Забезпечити умови для безпечного проведення занять.
7.4. Обовʼязкова наявність змінного взуття, при її відсутності ти даутності до занятя не допускасться.
7.5. Обовʼязкова наявність Карти клієнта.Карта видається при проплати першого курсу занять безкоштовно.При втраті або пошкодження картки – сплачується штраф 50 грн.
7.6. 3биток, заподіяний майну школи, підлягає відшкодуванню 100 % вартості.
7.7. Прийом їжі в приміщеннях, не призначених для цього, а також вживання власних продуктів харчування заборонено.
7.8. Вживання спиртних напоїв, наркотиків, присутність в нетверезому вигляді і куріння в приміщеннях школи суворо забороняється.
7.9. Користуватися мобільними телефонами на заняттях не дозволяється.
7.10. Адміністрація та викладачі школи не несить відовідальності за особисті речі Замовника.